Privacybeleid Vaarbewijs4all.nl

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Vaarbewijs4all.nl. Door gebruik te maken van de diensten die Vaarbewijs4all.nl u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.

Vaarbewijs4all.nl gaat heel erg zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar klanten. Als u een reservering plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, woonadres, autogegevens, reisgegevens en betaalgegevens nodig om uw reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Alle gegevens die u bij het aanmaken van uw account of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door: Vaarbewijs4all.nl.

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden of gebruikt door derden. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Vaarbewijs4all.nl hiertoe overgaan. Voor het aanpassen en of annuleren van een bestelling kunt u contact opnemen met info@vaarbewijs4all.nl of aanpassen via de URL in uw e-mail.  Dit geldt tevens voor het verwijderen van persoonlijke gegevens.

Opslag en beveiliging gegevens: Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd opgeslagen in de klantendatabase van Vaarbewijs4all.nl. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Vaarbewijs4all.nl voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Deze Privacy Policy is effectief vanaf 1 maart 2019. Vaarbewijs4all.nl behoudt zich het recht voor ten allen tijden veranderingen in dit reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement. Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement.